Политика за защита на личната информация на потребителите на knittella.com

Чрез осъществяване на достъп до този Сайт Вие изразявате съгласието си с условията на тази Политика. Ако не сте съгласни с тази Политика, Вие нямате право да ползвате този Сайт.

Информацията, която събираме, се използва:

 • за маркетингови и други информационни цели;
 • за да можем да отговаряме на Вашите въпроси;
 • за да можем да установим Вашите потребности;
 • за подобряване на Съдържанието на нашия Сайт, продуктите и услугите, които предлагаме;
 • за да се свържем с Вас;
 • за да Ви изпращаме информация;
 • за целите на нашето планиране.

Ние ще използваме Вашата лична или идентифицираща информация единствено за целите, за които тя е била събрана или получена. Вашата лична или идентифицираща информация няма да бъде предоставяна на трети страни и няма да бъде използвана по други начини без Вашето изрично писмено съгласие, освен в случаите, предвидени със закон или съдебно решение.

По време на Вашето посещение на нашия Сайт, ние получаваме следната информация, която ние можем да ползваме за целите на нашата статистика и системно администриране:

 • Брой на посетителите;
 • Датата и часът на Вашето посещение;
 • Отваряните страници от Сайта;
 • Вашия IP интернет адрес;
 • Името на Вашия домейн /където е приложимо/;
 • Типът на браузъра и операционната система, които ползвате.

Ние съхраняваме Вашите лични данни за най-късия период който ни е необходим за да изпълним изискванията на законите и нашите бизнес цели. Може да пазим личните Ви данни и за по-дълъг период ако се изисква от закон или за други бизнес цели, ако не е забранено от закона.

Ние обработваме Вашите лични данни за бизнес цели като проследяване и анализ на работата на сайта, но с Ваше съгласие, което може да оттеглите по всяко време.

Ние съхраняваме Вашите лични данни за най-късия период който ни е необходим за да изпълним изискванията на законите и нашите бизнес цели. Може да пазим личните Ви данни и за по-дълъг период ако се изисква от закон или за други бизнес цели, ако не е забранено от закона.

Ние споделяме Вашите лични данни с куриерски компании, като например Вашите имена, телефонен номер, адреси, пощенски код, избор на куриерски офис и др.

Ние използваме и бисквитки Те са малки текстови файлове които се записват в паметта на уеб браузера или устройството което ползвате за да посетите нашия онлайн магазин. Ние използваме бисквитки за опериране на сайта, защото без тях сайта няма да може да оперира коректно и Вие няма да можете ползвате поръчковия процес. Също така за проследяване на работата на сайта и за реклами и таргетиране.

Ние си запазваме правото да променяме настоящата Политика като част от правилата и условията за ползване на Сайта по всяко време, с или без предварително уведомяване. Последващата употреба на Съдържанието на Сайта след така направените промени ще означава, че Вие разбирате и сте съгласни с тези промени. Вие имате задължението да преглеждате и да се запознаете със съдържанието на настоящата Политика и настъпилите промени в нея.

Ако смятате, че не спазваме обявената Политика за защита на личната и идентифициращата информация, моля свържете се с нас. Ние полагаме усилия и предприемаме необходимите мерки за предотвратяване и минимизиране на риска от неоторизиран достъп до и неправилно използване на Вашата лична и идентифицираща информация. За всяко едно от Вашите права моля да отправите писмено запитване до нашия пощенски адрес или email адрес. В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

няма да можете ползвате поръчковия процес. Също така за проследяване на работата на сайта и
за реклами и таргетиране.
Ние си запазваме правото да променяме настоящата Политика като част от правилата и условията
за ползване на Сайта по всяко време, с или без предварително уведомяване. Последващата
употреба на Съдържанието на Сайта след така направените промени ще означава, че Вие
разбирате и сте съгласни с тези промени. Вие имате задължението да преглеждате и да се
запознаете със съдържанието на настоящата Политика и настъпилите промени в нея.
Ако смятате, че не спазваме обявената Политика за защита на личната и идентифициращата
информация, моля свържете се с нас. Ние полагаме усилия и предприемаме необходимите мерки
за предотвратяване и минимизиране на риска от неоторизиран достъп до и неправилно
използване на Вашата лична и идентифицираща информация. За всяко едно от Вашите права моля
да отправите писмено запитване до нашия пощенски адрес или email адрес. В случай, че не сте
съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го
използвате занапред.